0

Shoyu-ken Tee

$30.00

Hey Ryu! Could you pass me the shoyu?

Sure Ken... SHOYU-KEN!!!

---
Black
100% cotton
Regular fit